Top 10 tourist places in Athens – Greece

  1. Acropolis of Athens
  2. Parthenon
  3. Acropolis Museum
  4. Plaka Athens
  5. National Archaeological Museum Athens
  6. Agora Athens
  7. Mount Lycabettus
  8. Monastiraki Athens
  9. Panathenaic Stadium
  10. Temple of Hephaestus